Przewierty sterowane

Firma nasza wykonuje przewierty sterowane pod drogami, rzekami, torami, gęsto zabudowanymi terenami miejskimi o dużym zagęszczeniu mediów itp. Technologia przewiertów sterowanych polega na wykonaniu otworu pilotażowego, następnie jego rozwierceniu do odpowiedniej średnicy przy użyciu rozwiertaków i wciągnięciu zaprojektowanej rury osłonowej, przewodowej lub kabla. Sterowanie uzyskuje się wyłącznie podczas przewiertu pilotażowego. W przypadku wystąpienia na trasie przeszkód terenowych możemy ominąć je poprzez zmianę kierunku i głębokości wiercenia. Zastosowanie technologii bezwykopowych pozwala uniknąć ograniczeń ruchu przy pracach na pasach drogowych, lotniskach, parkingach, naruszania brzegów rzek oraz wałów przeciwpowodziowych.
WYKONUJEMY PRZEWIERTY od 32 mm do 500 mm na długości do 200 metrów
NASZE WIERTNICE:

DITCH WITCH JT3020 M1

VERMEER D24x40A

DITCH WITCH JT2720 M1

DITCH WITCH JT2720

DITCH WITCH JT2720 M1

DITCH WITCH JT2720
Jesteśmy dyspozycyjni na terenie całego kraju.
CENY KONKURENCYJNE
CENY DO NEGOCJACJI
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY